K 25.5.2018 portál svetinzercie.sk ukončil svoju činnosť - portál je na predajTrade Tising s.r.o
Rastislavova 30
921 01 PIEŠŤANY
IČO: 34144129
tel./fax: 033/7726500
e-mail: trade.tising@tradetising.sk
www.tradetising.sk